HAKKIMIZDA

BİZ KİMİZ? | VİZYONUMUZ | MİSYONUMUZ | İLKELERİMİZ

BİZ KİMİZ?

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı, eğitimle toplumu değiştirebileceğine inanan bir grup gönüllü tarafından 2015 yılında kurulmuş, 2016 yılında faaliyetlerine başlamış genç bir vakıf. Eğitim yoluyla kadınların bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Bilindiği gibi; toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde kadınların etkin biçimde yer alması, bireysel ve toplumsal açıdan sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesinde önemli bir unsurdur. Kadınların eğitimi, aile yoksulluğunun önlenmesi, eve giren daha yüksek gelir ve daha iyi yaşam standartlarına kavuşmak anlamına gelir. Kalkınmanın temelinde kadın eğitimi yatmaktadır. Kadınları eğitenler nesilleri eğitmiş demektir, çünkü nesilleri eğiten kadınlardır.

Vakıf, yetişkin kadınların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlayacak, kadınların haklarının bilincinde olmalarını destekleyici, mesleki gelişimlerine yönelik “Vakıf Günleri” adı altında seminerler düzenlemekte, başa rılı ve maddi olanakları sınırlı olan kız öğrencilere burs desteği vermektedir. Ayrıca, bölgedeki kadınların evde yaptıkları ürünleri değerlendirmelerine destek olmakta ve bu yolla aile yoksulluğunu azaltmayı amaçlamaktadır. Vakıf desteği ile vakıf binasının giriş katında açılan işletmede kadınların el emeği ürünleri değerlendirilmektedir.

Vakfın kuruluşuna ilişkin Resmi Gazete ile Vakıf Senedi'ne bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


MİSYONUMUZ

Kadınların ve genç kızların eğitim almasına destek olmak,toplumdaki konumlarını güçlendirmek.


VİZYONUMUZ

Kadınların toplumda hakkettikleri rol ve statüye sahip olduğu, karar mekanizmalarına eşit katıldığı bir ülke, bir dünya inşa etmek.


İLKELERİMİZ

  • Dürüstlük : Buldan Vakfı, kendi maddi menfaati için değil, topluma faydalı olmak, ülkemize ve dünyaya fazladan değer üretmek için çalışır.
  • Şeffaflık : Buldan Vakfı’nın tüm finansal bilgilerine herkesin her zaman ulaşabilmesi ilkesidir.
  • Tarafsızlık : Proje ve faaliyetlerde; dil, ırk, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç, din mezhep vb. nedenlerle ayrım yapmama ilkesidir.
  • Yenilikçilik ve Çözüm Odaklılık : Buldan Vakfı, sivil toplumun en yenilikçi örgütlenme modeli olduğuna inanarak, faaliyet ve projelerinde bu örgütlenme modelini uygular. Kimseyi bu fikirlerinden dolayı yargılamaz, teşvik eder. Ayrıca, tüm faaliyetlerinde karşılaşılan sorunlara değil çözümlere odaklanır.
  • Bağımsızlık : Buldan Vakfı, bağımsız mahkemeler tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kuruluş senedine uygunluk yönünden denetlenen bir vakıftır. Bunun dışında hiçbir kurum ve kuruluşun hiyerarşisi ve denetimine tâbi değildir.
  • Toplumsallık : Buldan Vakfı, toplumunun her kesiminde toplumsal bilinci oluşturmak üzere örgütlenmeyi, öncelikle yerel daha sonrasında da ulusal düzeyde katılımcı çalışmalar yürütmeyi amaçlar.