BURSLARIMIZ

AÇIKLAMA;

Buldan Vakfı, yurt içinde eğitim gören başarılı ama maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrenimi gören kız öğrencilere burs vermektedir. Genel kurallar, burs başvuru koşulları ve talep edilen belgeler ekte verilmektedir. Ancak her yıl Ağustos ayından açıklanan burslar için, o yıl için belirlenen özel kurallar, başvuru tarihleri ve diğer bilgiler sosyal medya hesaplarından duyurulmaktadır. Başvurular için bu durumun esas alınması gerekmektedir.

GENEL KURALLAR;

 • Açıklanan başvuru tarihleri arasında, gerekli tüm belgeler Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na şahsen teslim edilebilir veya posta yolu ile gönderebilir, e-posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmemektedir.
 • Burs Başvuru Formu’nda tüm alanlar doldurulmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Formda yazılan iletişim bilgileri başvuru sahibine ait olmalıdır.
 • Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI;

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • İhtiyaç sahibi olduğunu kanıtlamak.
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak( Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan katkı ve öğrenim kredileri hariç)
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4.0 üzerinden en az 2.5 veya 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olması, Yüksek Lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.70 veya 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilecektir. Devam edilen öğretim yılındaki alınmayan ders başarısız sayılacaktır.)

GEREKLİ BELGELER;

 1. Bu sayfanın en altında linki verilen “Burs Başvuru Formu” (buldanvakfi.org internet sitesinden çıktısı alınıp tüm bilgiler doldurulmuş ve ıslak imzalı olmalıdır.),
 2. Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için; “TYT, AYT, DGS, YKS Sınav ve Yerleştirme Sonuçları”, Ara sınıfta öğrenim görenler için; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren “Not Dökümü Belgesi-Transkript”,
 3. “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” (tüm aile fertlerinin gösterildiği belge – Anne veya babanın E-devlet’i üzerinden alınmalıdır.),
 4. Öğrencinin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”,
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 6. 2 adet vesikalık/biyometrik fotoğraf,
 7. E-devlet’ten veya eğitim görülen kurumdan alınacak “Öğrenci Belgesi”,
 8. E-devlet’ten alınacak “Adli Sicil Kaydı” dökümü,
 9. Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (E-devlet üzerinden alınabilir.),
 10. Anne – baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi. (E-devlet – Tapu Bilgileri Sorgulama’dan alınmalıdır. Üzerinde herhangi bir mal varlığı yoksa bireyin adı görünecek şekilde Ekran Görüntüsü alınarak gönderilmelidir!)

 11. ÖNEMLİ NOT: Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.