Image title

Yaşlı bireylere ilişkin toplumsal duyarlılığı arttırmak, onların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapmak. 

Image title