Dürüstlük

Bu ekibin içerisinde yer alan insanlar maddi menfaatleri için değil içinde yaşadığımız topluma faydalı olmak, ülkemize ve tabii ki de başarabilirse dünyaya fazladan değer üretmek için  çalışır.

Şeffaflık

“Dürüstlük özgürlüktür.” sözüne yürekten  inanan bireylerden oluşan bir ekip olarak, yaptığımız bütün projelerle ilgili tüm bilgilere bize katkı sağlayan kişilerin her zaman ulaşabilmesi ilkesidir.

Tarafsızlık

Proje ve faaliyetlerimizde; dil, ırk, renk, siyasi düşünce felsefi inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapmama ilkesidir.,

Yenilikçilik ve Çözüm Odaklılık

Buldan Vakfı, sivil toplumun en yenilikçi örgütlenme modeli olduğuna inanarak bünyesinde yenilikçi faaliyet ve projeler ile örgütlenme modellerini uyarlar. Kimseyi yenilikçi fikirlerinden dolayı suçlamaz, ayıplamaz, yargılamaz. Aksine teşvik eder. Yenilikçi uygulamaların sorumluluğu, yenilikçi süreç başarısız olsa bile tüm karar verenler tarafından ortaklaşa üstlenilir. Ayrıca, herkesin sorun olarak gördüğünü çözüm olarak görme eğilimini benimsenir.

Bağımsızlık

Buldan Vakfı, bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Gerçek kişilerin isteği üzerine, bağımsız mahkemeler tarafından kurulmuş, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kuruluş senedine uygunluk yönünden denetlenen bir vakıftır. Denetim makamı, vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini, vakıf mallarının gayeye uygun surette ve tarzda idare ve sarf edilip edilmediğini denetler. Bunun dışında hiçbir kurum ve kuruluşun hiyerarşisi ve denetimine tâbi değildir.

Toplumsallık

Buldan Vakfı, faaliyet gösterdiği toplumunun her kesiminde ve her yaşam alanında tabandan temsile, bireyden kamu kurumlarına dek her kademede toplumsal bilinci oluşturmak üzere örgütlenmeyi, öncelikle yerel daha sonrasında da ulusal düzeyde katılımcı çalışmalar yürütmeyi kalıcı başarılar sağlamanın bir gereği olarak görür.